Wenus – sztuka kochania

Żeński pierwiastek, chińska yin, jungowska Anima. Tajemnicę Wenus skrywa horoskop urodzeniowy.

W każdym z nas istnieje żeńska i męska energia. Pełen rozwój tych dwóch pierwiastków, ich harmonijne działanie wskazuje, w jakim miejscu wewnętrznego rozwoju się znajdujemy. Filozofie wschodnie uwzględniają pojęcia „yin” (bierny element żeński) i „yang” (aktywny element męski), dwóch sił, z których stworzony jest wszechświat. W kulturze zachodniej Carl Gustaw Jung jako pierwszy ogłosił, że każdy z nas ma swoją żeńską stronę – Animę i męską – Animusa. Ukryta w nas kobieta porozumiewa się z nami za pośrednictwem intuicji,  przeczuć, obrazów pochodzących z głębi jestestwa. Element żeński stanowi źródło wyższej mądrości i jeśli nauczymy się go słuchać, będzie doskonałym przewodnikiem. Kobieca strona, pobudzona przez twórczy impuls, przekazuje go za pomocą uczuć, a męska strona wykonuje zgodne z poleceniem czynności. W naturze pierwiastka żeńskiego leży jasna wizja wyrażona przez uczucia i pragnienia, męskiego zaś – działanie w służbie elementu żeńskiego.

Wenus w horoskopie urodzeniowym
Jest  jedną z 10 planet, które były na niebie i ustawiły się w określony sposób w momencie narodzin. Ten układ jest synchroniczny z naszą osobowości, określa nas i w pewnym stopniu determinuje los. Wenus jest planetą miłości, komfortu, obfitości. Odpowiada za naszą wrażliwość oraz to, jak wyrażamy uczucia. Od niej zależy, w jakie wchodzimy relacje, jak wygląda nasze partnerstwo, umiejętność dawania i brania. Wenus decyduje, w jaki sposób pragniemy połączyć się z drugą osobą. Znamionuje też naszą erotykę, sposób w jaki się kochamy, ponieważ wpływa na zmysły. Wenus jako receptywny pierwiastek żeński jest zasadą twórczą. To ona w dużym stopniu decyduje o mocy naszej kreatywności, wpływając na to, jaki jest nasz sposób na doświadczanie dobrobytu. Odpowiada za odczucia estetyczne, uzdolnienia artystyczne, gust i smak. Daje radość, by cieszyć się tym, co piękne.

Podczas analizy astrologicznej planety Wenus najważniejsze jest określenie w jakim jest znaku. To determinuje, w jaki sposób przejawia się w nas jej energia. Następnie patrzymy, w którym domu astrologicznym się znajduje, co pozwala zaobserwować, w jakiej sferze życia jej oddziaływanie jest najbardziej aktywne. Potem sprawdzamy, jakie odbiera aspekty z innymi planetami – harmonijne czy nieharmonijne, żeby dowiedzieć się co nam sprzyja, a co przeszkadza w budowaniu relacji oraz dobrobytu finansowego.